Het uitzetten van perceelsgrenzen en eigendomsgrenzen