Vreeven’s Civieltechnisch Advies

Onze werkzaamheden variëren van het opstellen van adviezen, uitwerken van een bestek en tekeningen, maken van kostenramingen, begeleiden van de uitvoering tot het verzorgen van de projectleiding ofwel het totale projectmanagement. Hierbij staan een flexibele, oplossing- en klantgerichte werkwijze centraal.
Wij hechten veel waarde aan kwaliteit en het onderhouden van een goede relatie met onze opdrachtgevers.

Onze werkzaamheden bestaan uit:

 • Herinrichting van wegen
 • Rioolreconstructies
 • Aanleg van bergbezinkbassins of andere randvoorzieningen op basis van Design & Construct.
 • Bouw- en woonrijpmaken woningbouwlocaties
 • Bouw- en woonrijpmaken bedrijventerreinen
 • Opstellen meetplan overstorten rioolstelsel
 • Opstellen, advisering en begeleiden van projecten op basis van Design & Construct.
 • Advisering asfaltconstructies.
 • Uitwerken van civieltechnische tekeningen en het maken van RAW-bestekken.
 • Intekenen revisie van o.a. riolering
 • Totaalconcept; bestaande uit voorontwerp landschapsarchitectuur, civieltechnische uitwerking en uitvoering
 • Totaalconcept; bestaande uit de totale verzorging van het bedrijventerrein, onder andere het totale onderhoud van de infra.
 • Digitale inmeting Kabels en leidingen
 • Alle digitale inmetingen en uitzetwerkzaamheden
 • Het maken van verkeerskundige omleidingen en/ of het maken van een verkeersafzetting.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Neem via onderstaande button vrijblijvend contact met ons op.