Vreeven’s Landmeetkundige werkzaamheden

Landmeetkundig Bureau Vreeven B.V verzorgt, met behulp van de nieuwste technieken, de voorbereiding en de uitvoering van de landmeetkundige projecten.
Deze afdeling wordt ook regelmatig ingezet voor digitaal meet- en uitzetwerk van civiel/bouw-technische projecten. Zowel klein- als grootschalige projecten worden uitgevoerd in goed overleg met de opdrachtgevers.
Voor alle meet- en uitzetwerkzaamheden hebben de landmeters de beschikking over up-to-date landmeetkundige instrumenten met de bijbehorende hard- en software, zoals Total Station en een GPS syteem.

De (digitale) werkzaamheden:

Onze (digitale) werkzaamheden bestaan uit:

  • Uitzetten hoofdmaatvoering
  • Situatiemetingen
  • Hoogtemetingen
  • Revisiemetingen
  • Deformatie-en zettingsmetingen
  • Inhouds- en hoeveelheidmetingen en berekeningen
  • Digitale waterpassing
  • Civieltechnisch uitzetwerk
  • het maken van terreinmodellen en modellen voor de machinebesturing

Het digitaal meet- en uitzetwerk wordt gedaan ten opzichte van het Rijksdriehoeknet. Het Rijksdriehoeknet is een landelijk coördinatenstelsel van punten in de X- en Y richting. Dit stelsel wordt in de civiele techniek frequent gebruikt. Ook het kadaster maakt gebruik van dit stelsel. De meetgegevens worden digitaal uitgewerkt en omgezet in uitzet- en maatvoeringstekeningen.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.

Neem via onderstaande button vrijblijvend contact met ons op.