Bushalte Terheijden

In opdracht van Van den Elshout Wegenbouw uit Breda hebben we de civieltechnische uitzetwerkzaamheden verzorgt zodat de 2 bushaltes op een goede manier gerealiseerd kunnen worden. Na de afronding van deze bushaltes wordt de gehele bovengrondse infra ingemeten wat als revisie wordt aangeboden aan de gemeente.